ศึกษาดูงาน

เมืองในหมอก รอคอย ริมคลอง รับจัดศึกษาดูงาน ให้กับ องค์กรภาครัฐต่างๆ เพื่อสัมผัสการทำโฮมสเตย์อย่างมืออาชีพ พร้อม ศึกษาการเลี้ยงโคนม ด้วยวิถีพอเพียง ตามโครงการพระราชดำริ ทานนมสดๆจากเต้านมวัว ด้านหน้ารีสอร์ท ฟังการบรรยาย ในการเลี้ยงโคนมแบบบ้านๆ ดูแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สัมผัสเขื่อนลำพระเพลิง และ ไหว้พระ ณ วัดหลวงพ่อโต (วัด สรพงษ์ ชาตรี) ทานอาหารพื้นบ้าน พร้อมการจัดทำแปลงเกษตร พร้อมการปลูกแบบ พืชผักสวนครัว?

ดูงานโคนม? ? ? ??ดูงานโคนม1

ดูงานโคนม2? ? ? ?FB_IMG_1452124909231