ที่พักใกล้จิมทอมป์สัน

เมืองในหมอก เป็นที่พักใกล้ จิมทอมป์สัน ในการถ่ายรูป อากาศเย็นสบาย พร้อมการดูแลที่อบอุ่น