ลานกางเต้นท์

เมืองในหมอก รอคอย ริมคลอง มีความสนุกสนาน พร้อม ลานกางเต้นท์ ที่เน้น วิถีชีวิตในแบบพวกเรา เหมือนมาบ้านญาติ เป็นที่พักที่อยู่ตรงกลางระหว่าง วังน้ำเขียว และ เขาใหญ่?